Undersökningar Stockholm

Produktutveckling

Utöver traditionella koncept- och produkttester erbjuder GfK en rad lösningar under namnet GfK Innovation Roadmap.

 • Vilka framtida ’white spaces’ och möjligheter finns inom er produktkategori?
 • Vilken innovationspipeline skall ni ha för att matcha framtida behov?
 • Hur kan ni skapa en ”roadmap” för att få igång innovationspipelinen?
 • Hur kan ni få ert innovationsarbete att generera högre ROI och framgång?

Varumärke och kommunikation

GfK:s undersökningar inom varumärke (Brand Vivo) och kommunikation (Experience Effects) besvarar bl. a. följande frågor:

 • Vilken position har ditt företag relativt konkurrenterna?
 • Vilka faktorer är särskiljande på marknaden?
 • Hur kan ni stärka varumärkets position?
 • Från vem har ni störst potential att vinna nya kunder och hur?
 • Hur kan er kommunikation optimeras?
 • Hur effektiv är er kommunikation?

Konsumentbeteende

GfK följer kontinuerligt svenska hushålls shopping beteende inom en rad olika marknader som dagligvaror, mode, hemmet, media, optik, skönhetsprodukter, m.fl.

Vår information hjälper märkesleverantörer och butikskedjor att löpande följa utvecklingen på marknaden, ta fram strategier för olika butikskedjor, prissättning, kampanjbevakning m.m. och svara på exempelvis följande frågor:

 • Hur många har köpt min produkt?
 • Hur är min omsättning uppbyggd?
 • Vem är det som köper min produkt?
 • Vem vinner eller tappar vårt märke till?
 • Var handlar kunderna när de inte handlar i min butik?
 • Hur har min lansering lyckats?

Retail Sales Tracking

GfK analyserar löpande försäljningsutveckling och trender inom marknaderna för hemelektronik, mobiltelefoni, IT, vitvaror, småel, optik, bygg & järn, turism m.fl. Våra undersökningar hjälper dig att planera och optimera produktsortiment, prissättning, kampanjer, distribution m.m.

 • Hur utvecklas min försäljning jämfört med branschen som helhet?
 • Vilka av mina konkurrenter ökar och minskar?
 • Hur utvecklas mina marknadsandelar inom specifika produktsegment?
 • Vilka prispunkter är viktigast för olika produkttyper?
 • Hur ser skillnaderna ut mellan online och fysisk handel?

Kundlojalitet

GfK har flera innovativa lösningar inom området kundlojalitet (Harmonics och Echo).

 • Hur lojala är era kunder idag?
 • Hur kan lojaliteten bland befintliga kunder stärkas?
 • Till vem riskerar ni att tappa kunder och varför?
 • Vad behöver förbättras och vad ska kommuniceras?

Vår branschexpertis

I en ständigt föränderlig värld kan våra specialistteam använda branschkunskap för att förstå påtryckningarna och förändringarna på marknaden som du möter. Utifrån det tar vi fram de mest effektiva strategierna för din verksamhet för att optimera konsumentens väg till köp.

Våra branschexperter finns representerade på alla de stora marknaderna i världen och kombinerar ett globalt nätverk med lokalkännedom. Vi samlar insikter från mängder av regioner och kunskapsområden för att kunna dela med oss av vår kunskap och bygga upp expertis inom nya områden.