Har vi kontaktat dig?

Vi marknadsundersökare vill oftast intervjua ett representativt urval av människor. Det gör vi för att kunna uttala oss om hur en viss målgrupp tycker och tänker. Ibland köper vi in register från en extern källa, ibland får vi ett kund- eller medlemsregister från vår uppdragsgivare. Ibland hittar vi dig ute på stan och ställer frågor för att få veta om du tillhör den målgrupp som vår uppdragsgivare är intresserad av att veta mera om.

Anonymitet i undersökningar

Vi är vanligtvis inte intresserade av vad en enskild individ tycker, utan vi studerar sammanhang, gemensamma drivkrafter, trender och grupper av svar. Vi omsätter Dina svar till statistik tillsammans med andras svar. Du som besvarar frågor kan alltid känna Dig trygg. Vi lämnar aldrig ut enskilda svar till någon utomstående. Din integritet är skyddad.

Tysta samtal, NIX & hemliga nummer

För att effektivisera intervjuarbetet när vi genomför telefonintervjuer använder vi oss av en så kallad autodialer. Autodialern är en dator som ringer upp många telefonnummer samtidigt och det som först svarar kopplas direkt till en av våra intervjuare. I sällsynta fall händer det att ingen intervjuare är ledig och för den som blivit uppringd uppstår då ett ”tyst samtal”. Vi arbetar ständigt med att förbättra detta och minimera antalet tysta samtal.

En del personer väljer att spärra sina telefonnummer för telefonförsäljare, till exempel genom NIX-registret. Dessa register omfattar försäljningsaktiviteter, inte marknadsundersökningar eller opinionsmätningar.

Ibland använder vi datorgenererade telefonnummerserier. Det kan då genereras telefonnummer utan abonnent och även hemliga nummer kan bli uppringda.

Regelverk för branschens aktörer

GfK är medlem i Föreningen Svenska Marknadsinformationsföretag (SMIF) som består av de åtta största företagen i branschen. SMIF-företagen följer de internationella regler för marknads-undersökningar som utarbetas av Internationella Handelskammaren (ICC) och European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR).

Undersökningsverksamheten i Sverige övervakas av Etiska Rådet för Marknadsundersökningar (ERM). ERM:s huvuduppgift är att se till att ICC/ESOMAR:s internationella regler för marknadsundersökningar följs av aktörer i branschen. Detta gäller bland annat skyddet av uppgiftslämnarnas anonymitet och tydligheten i gränsdragningen mellan marknadsundersökningar å ena sidan och marknadsföring och försäljning å andra sidan.